Vi genomför utbildningar i era lokaler och anpassar utbildningen efter era behov och önskemål.

Ett exempel är kursen i Allmänkunskap om brand som ger god teoretisk kunskap i att förebygga bränder och deltagarna får även öva sig i att släcka en brand. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 2004 och i lagen läggs ett stort ansvar för t.ex. brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda.

Kursinnehållet kan se ut så här:
• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
• Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas
• Risker: Vad och vilka hotas vid en brand
• Skador och skadeverkan
• Utrymningsvägar
• Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
• Praktiska handhavande av brandredskap och brandfilt
och eventuellt enklare sjukvård

Tidsåtgång: Det bestämmer kunden.

Kontakta för mer information.