Sjukvårdsutbildningar

Inledande text

HLR Livräddande första hjälpen - Vuxen

Varje år drabbas 10 000 personer under 65 år av hjärtstopp och 700 000 råkar ut för olika olyckor. Av dem skadas cirka 100 000 så illa att de behöver vårdas på sjukhus och 63 000 skador inträffar på arbetsplatsen. Vi övertygade om att alla människor vill kunna hjälpa till om någon hastigt skulle insjukna eller råka ut för en olycka och erbjuder därför utbildning i grundläggande Första Hjälpen och HLR vid akuta sjukdomar.

Kursinnehåll:
• L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
• Kontroll av livstecken
• Medvetslöshet – stabilt sidoläge
• Larma
• Utföra hjärt-lungräddning
• Åtgärder vid luftvägsstopp
• Stoppa blödning
• Förebygga cirkulationssvikt

Utbildningstid: c:a 2-3 timmar beroende på antal deltagare

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt-lungräddning samt kunna ge livräddande första hjälpen på arbetsplatsen.
HLR utbildningen genomförs enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning och kursintyg utfärdas.

Kontakta för mer information.

HLR Livräddande första hjälpen - Barn

barnhlrEn olycka händer så lätt! Då är det skönt att veta vad man ska göra om ett barn sätter i halsen eller drabbas av andnings- eller hjärtstopp. Kursen i Barn HLR vänder sig till alla vuxna som vill lära sig hjärt-lungräddning till barn, exempelvis föräldrar, anhöriga samt personal inom barnomsorg och skola.

Kursen består av:
• Hjärt-lungräddning på barn i åldern 0 – 1år och 1år – pubertet
• Luftvägstopp på barn från 0 – 1år och 1år – pubertet

Kursen innehåller både en teori- och praktikdel. I praktikdelen får deltagarna öva på olika HLR-dockor, en babydocka och en juniordocka.

Utbildningstid: c:a 2-3 timmar beroende på antal deltagare

HLR utbildningen genomförs enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning och kursintyg utfärdas.

Kontakta för mer information.